PRIVATE ASSIOCIATED NETWORK (PAN)

To jest prywatny system teleinformatyczny.ming